NƠI KẾT NỐI ĐAM MÊ

Vở diễn

15

vở diễn

1000

giờ diễn

335.000

lượt khán giả

30

quốc gia

Sân khấu Lệ Ngọc tôn vinh kịch nghệ như một “viên ngọc quý” cần được bảo tồn, là nơi hội tụ tinh hoa văn hoá – nghệ thuật của dân tộc Việt Nam.

Get Started

About

Downloads