Bạn có câu hỏi?
Chúng tôi có câu trả lời.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live at enim porttitor facilisis.

Về Vé & Buổi diễn

Tôi có thể mua vé bằng cách nào?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis.

Tôi có thế thanh toán trực tuyến không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

Phải ăn mặc như thế nào khi tới rạp?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

Tôi có thể được hoàn tiền cho vé đã mua không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

Về Hợp tác & Truyền thông

Tôi có thể sử dụng hình ảnh trên trang web sankhaulengoc.com không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices.

Tập thế tôi muốn xem, nhưng chúng tôi KHÔNG ở Hà Nội?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.

Mua vé cho Công ty có được xuất hoá đơn VAT không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget bibendum libero. Etiam id velit at enim porttitor facilisis. Vivamus tincidunt lectus at risus pharetra ultrices. In tincidunt turpis at odio dapibus maximus.