Thị Nở - Chí Phèo

Số lượt xem: 10.000

Sân khấu Lệ Ngọc tôn vinh kịch nghệ như một “viên ngọc quý” cần được bảo tồn, là nơi hội tụ tinh hoa văn hoá – nghệ thuật của dân tộc Việt Nam.

Get Started

About

Downloads