Thị Nở - Chí Phèo

Ekip

Kịch bản: LÊ CHÍ TRUNG 
Đạo diễn: NSND LÊ HÙNG 
Họa sĩ: NSƯT LÊ SƠN 
Thiết kế trang phục: NTK ĐỖ TRÌNH HOÀI NAM 
Hóa trang: ĐÀO THỊ THÙY 
Chỉ đạo nghệ thuật: NSND LỆ NGỌC 
Cố vấn nghệ thuật và truyền thông: PGS. TS NGUYỄN THỊ MINH THÁI 
Giám đốc điều hành: NGUYÊN GĐ NHKVN NGUYỄN THẾ VINH 
Phụ trách Marketing: Andie nguyen 
Kỹ thuật đồ họa: Tuấn Bùi

Cast

Thị Nở/ Bà Ba: NSND Lệ Ngọc 
Chí Phèo: Thanh Bình – Lâm Cương 
Bá Kiến: Nguyễn Hải – Thanh Bình 
Lý Cường: Lưu Hoàng – Huy Hoàng 
Bà Binh (vợ Binh Chức): Trương Thu Hà – Anh Đào 
Bà Vện: Đặng Thu Hà – Hương Thủy 
Binh Chức: Lâm Cương – Tùng Linh 
Tuất: Huy Hoàng – Nguyễn Hiếu 
Con ở: Hằng Nga – Lê Liên 
Cùng sự tham gia của các diễn viên khác Thế Vinh, Giang Giang, Xuân Hồng