Thị nở – Chí phèo                              Mua vé

Kỹ năng từ vở diễn #1:
Kỹ năng 1
Tìm hiểu thêm
Kỹ năng từ vở diễn #2:
Kỹ năng 2
Tìm hiểu thêm
Kỹ năng từ vở diễn #3:
Kỹ năng 3
Tìm hiểu thêm
Previous
Next

Nhận thông tin

Vở diễn khác

Sân khấu Lệ Ngọc tôn vinh kịch nghệ như một “viên ngọc quý” cần được bảo tồn, là nơi hội tụ tinh hoa văn hoá – nghệ thuật của dân tộc Việt Nam.

Get Started

About

Downloads