Tìm lại khán giả đã mất

  Ở Hà Nội, người ta chưa có thói quen nghe-xem một đơn vị sân khấu có cái tên không giống nhà nước, mà chỉ gắn với tên một người nghệ sĩ, như ở TP Hồ Chí Minh, nơi mà sân khấu xã hội hóa diễn ra nhiều năm nay và hiện đang đi vào …

Tìm lại khán giả đã mất Read More »